"Zorg, Passie en Aandacht"

Niet nagekomen afspraak ( No-Show)

In de media is er -de afgelopen tijd- veel aandacht geweest voor het fenomeen no-show in de mondzorg. Per behandelaar worden gemiddeld maar liefst 3,6 afspraken niet nagekomen wat tot hoge kosten leidt. Conform landelijke richtlijnen brengen tandartsen en mondhygiënisten voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening. ( Declaratiecode C90;" Niet nagekomen afspraak"). Deze kosten vallen niet onder de dekking van je (aanvullende)zorgverzekering en moet je dus zelf betalen.


Helaas worden wij ook met deze problemen geconfronteerd. Het komt geregeld voor dat patiënten niet, of veel te laat, op hun afspraak verschijnen. Dat is heel vervelend, er staat namelijk een team klaar, die in die tijd geen zorg kan verlenen. Dit kost de praktijk veel geld.


Verantwoordelijkheid van jou als patiënt

Het is de verantwoordelijkheid van een patiënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of 24 uur van te voren te verplaatsen. Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak een digitale herinnering per bericht of e-mail. Aan de balie wordt op verzoek ook een afsprakenkaart verstrekt. Het versturen van afspraak herinneringen is een extra service die wij bieden en waar ook geen rechten aan ontleent kunnen worden. Het ontslaat je dus niet van je eigen verantwoordelijkheid.


Kosteloos verplaatsen 24 uur voorafgaand aan de afspraak

Indien je 24 uur vooraf per telefoon contact opneemt, kun je een gemaakte afspraak gegarandeerd kosteloos wijzigen. Wij hebben dan voldoende tijd om de vrijgekomen tijd aan een andere patiënt te plannen. Is de tijd vooraf korter , dan wordt de geplande behandeling in rekening gebracht.


Landelijke richtlijnen en praktijkregels

Natuurlijk gaan wij er van uit dat je niet opzettelijk niet komt opdagen. Toch kunnen, ongeacht de reden, conform de landelijke richtlijnen door tandartsen en mondhygiënisten de kosten in rekening worden gebracht. Een praktijk mag als maximum de kosten van de geplande behandeling in rekening brengen. Bij onze praktijk wordt in overleg, per geval beslist,  of er al dan niet een rekening wordt gestuurd. Deze aanpak is ook vastgelegd in onze voorwaarden en staan opgenomen in onze praktijk- en gedragsregels.


Voor een fijne samenwerking.......

Maak je een afspraak voor een controle of een behandeling bij de tandarts of een behandeling bij de mondhygiënist?


  1. Noteer de afspraak direct in je agenda;
  2. Weet je de datum en/of het tijdstip niet meer? Bel ons dan zo spoedig mogelijk;
  3. Heb je geen herinnering ontvangen? Kijk eerst in de "spam", "ongewenste mailbox" of "reclame" box van uw e-mail;
  4. Bij twijfel, neem altijd contact op. Immers, voorkomen is voor alle betrokkenen beter dan een no-show
  5. Zorg dat je 5 minuten voor aanvang aanwezig bent op je afspraak en meld jezelf aan bij de receptie.